People´s square in Chengdu, SichuanHomes in Central, HongkongBuilding a house in Chengdu, Sichuan
Boy near Tongzi, GuizhouTraffic jam in BeijingBusiness in Guangzhou, Guangdong
The Qingping market in Guangzhou, GuangdongGiant panda in Wulong, SichuanPollution of the Yangtze, Hubei