Mountains in Yangshuo, GuangxiOld man Weima and the Yellow River, QinghaiView over Hongkong
Wujing near Luqu, GansuCurious boy in Zhaoxing, GuizhouDorje near Luqu, Gansu
Biker in Chengdu, SichuanPlay in the village of Guangdong, GuizhouLife in a monastery of Chongqing